Finansnyt

Stor forskel på Kina og Hong Kong siden toppen i 2007

Grafen herover viser den relative udvikling i hhv. Hong Kongs Hang Seng index (gul linie) og Kinas Shanghai Comp. Index (hvid linie) med udgangspunkt i toppen i oktober 2007 som 100. Som det ses handles Hang Seng indexet på index 63 (altså 63% af værdien fra toppen i 2007), mens Shanghai indexet er nede på knap 35% af værdien ved toppen i 2007.