Finansnyt

Stor rentespredning i eurozonen (præcisering)


Figuren herover viser tydeligt den efterhånden meget store rentespredning, der hersker i eurozonen. Figuren herover viser forskellen til den 10 årige tyske rente. Den grønne kurve er de 10 årige græske renter, blå kurve er Irland, rød kurve er Portugal og med sort Spanien. Denne forskel gør det vanskeligt for ECB at finde den rigtige “medicin”. I stedet for konvergerende renter er der tale om divergerende renter – en proces, som har været i gang siden finanskrisen for alvor tog fart i løbet af 2008, og denne divergens er tydeligvis ikke aftaget men øget.