Finansnyt

Stor spekulation i “blue chip” aktier i USA

Grafen herover viser de spekulative nettopositioner (rød/grøn kurve) i Dow Jones Indexet (blå linie), og de viser en historisk stor spekulation i markedet, hvilket tidligere er gået forud for en vending i aktiemarkedet. Læg også mærke til den nederste røde linie, der viser aktiemarkedet relativt til sin årlige trend. Selv om aktiemarkedet viser højere og højere topniveauer siden 2010, så viser denne indikator lavere og lavere topniveauer, hvilket er et udtryk for aftagende trendstyrke og et potentielt svaghedstegn.