Finansnyt

Stor tilbagegang i USAs nettoværdi


Chartet herover viser nettoværdien af de amerikanske husholdninger, og billedet er igen en understegning af størrelsen af den aktuelle krise. Som det ses, er det første gang siden 2. verdenskrig, at der er tale om et større fald i værdierne, som jo naturligvis især skal henføres til faldet i aktiemarkedet og boligpriserne. Læg mærke til, at faldet i aktiemarkedet fra 2000 til 2003 kun resulterede i et meget mindre tilbageslag, da boligmarkedet ikke var involveret den gang.