Finansnyt

Stor tomgang i det amerikanske arbejdsmarked

usa200514

Den amerikanske arbejdsløshed falder og flere er i beskæftigelse. Der er nu 146 mio. i arbejde (den hvide kurve), men andelen af beskæftigede i den arbejdsduelige alder er fortsat på et lavt niveau (58,9), hvilket den gule linie illustrerer. Og i forhold til den samlede befolkning, så er der nu 171 mio., der står uden for arbejdsmarkedet (den røde kurve nederst). Der er tale om en fordobling siden starten af 1950’erne.