Finansnyt

Store prisfald på råvaremarkederne


Der har i løbet af de seneste dage været tale om markante prisfald i næsten alle råvaremarkederne. Da det sker over en bred kam, og da faldet står i kontrast til den tidligere stigning, kan der være tale om et vigtigt signal fremadrettet. Det vil i givet fald både være en advarsel om, at væksten aftager, og at presset på inflationen bliver lavere. Figurerne herover og herunder viser udviklingen i udvalgte råvaremarkeder med 1/1-2010 = 100.