Finansnyt

Store problemer med den belgiske rente

Renten stiger kraftig i Belgien. Læg især mærke til udviklingen i den 2 årige rente (blå kurve), der i løbet af kort sig er fordoblet og er ved at indhente den 10 årige rente (rød kurve). Den grønne viser den 10 årige renteforskel til Tyskland, mens den sorte viser prisen på en 5 årig USD CDS på Belgien.