Finansnyt

Størrelsen af byer og antallet af dollar millionærer

Grafen herover stammer fra The Economist og viser sammenhængen mellem byers størrelse og antallet af dollar-millionærer. X-aksen viser antallet af en bys millionærer i procent af landets samlede antal dollar-millionærer, mens y-aken viser antallet af dollar-millionærer per 1000 indbyggere, hvor Frankfurt er på en klar førsteplads af de her viste byer.  Tallet i cirklen angiver antallet af dollar-millionærer i 1000 i den pågældende by.