Finansnyt

Stort bundmønster tegner sig i CHF/NZD


Grafen herover viser opbygningen af et stort potentielt bundmønster i CHF/NZD forholdet. Dette mønster bliver udløst ved brud på 1.42 niv., hvilket krydser den stiplede røde “halslinie”. Det vil i givet fald udløse et bundsignal med et potentiale til den “rigtige side” af 1.60, jvnf. de to røde pile.