Finansnyt

Strukturelt skifte på arbejdsmarkedet i USA

Grafen viser forholdet mellem antallet af fuldtidsansatte og deltidsansatte i USA. Det har ændret sig fra omkring 5 fuldtidsansatte pr. deltidsansat i 2007 til omkring 4 fuldtidsansatte pr fuldtidsansat i perioden 2009-2012. Under et normalt økonomiske opsving, vil virksomhederne normalt øge andelen af fuldtidsbeskæftigede. Det har ikke været tilfældet siden recessionens afslutning i juni 2009, hvor virksomhederne ikke ønsker at påtage sig de ekstra pensionsforpligtigelser o.a., der følger med en fuldtidsansættelse.