Finansnyt

Svaghedstegn i DAX indexet

Grafen herover viser nogle af de aktuelle svaghedstegn i det tyske DAX index. Selve aktieindexet (de hvide bars) viser fortsat en stigende trend med højere og højere topniveauer, men det modsvares ikke af bl.a. den blå kurve, der viser antallet af aktier over 200 dages gl. gns. Her er kurven faldende, hvilket altså betyder, at der er færre aktier, der støtter den aktuelle trend, og det er normalt et svaghedstegn. Den røde linie viser det tyske volatilitetsindex (VDAX), der er vendt på hovedet for at vise sammenhængen med selve indexet. Også her gælder det, at de højere toppe i indexet ikke modsvares i VDAX, hvilket varsler kommende vending. Og læg så mærke til nederste graf, der viser omsætningen, der har været faldende i løbet af trenden siden marts.