Finansnyt

Sydeuropa fanget i en ond cirkel

Grafen herover viser forholdet mellem den totale arbejdsløshed (y-aksen) og ungdomsarbejdsløsheden (x-aksen) i udvalget lande. Den viser tydeligt, at de sydeuropæiske lande er fanget i en ond cirkel i det grå område. Især Spanien og Grækenland er i problemer, idet landenes stabilitet er i fare med så høj arbejdsløshed.