Finansnyt

Systematisk positiv bias på de ugentlige jobtal i USA


De ugentlige tal for antallet af nyansøgere til understøttelse i USA (jobless Claims) bliver løbende revideret. Grafen viser, hvordan tallene er blevet revideret siden 1999. Her er det bemærkelsesværdigt, at i 90% af tilfældene bliver antallet af ansøgere revideret op efterfølgende. Det ligner næsten en systematisk positiv bias fra arbejdsministeriet i USA, og det har naturligvis betydning, da investorerne typisk reagerer på første offentliggørelse af tallet, men sjældent reagerer nævneværdigt på revisioner. Seneste tal (uge 35) er forbundet med endnu større usikkerhed, da 9 stater på grund af Labor Day 6. september, deriblandt Californien ikke har indberettet antallet af ansøgere. Derfor har arbejdsministeret lavet et estimat for de 9 stater for uge 35.