Finansnyt

Tabet af olieforsyningen under tidligere kriser


Grafen illustrerer tabet af olieforsyningen i de tidligere kriser, der vedrører de olieeksporterende lande. Det skal selvfølgelig tages med i beregningen, at den globale efterspørgsel er steget, hvorfor tallene i mio. tønder ikke udgør en konstant procentdel af det samlede forbrug.