Finansnyt

Tæt på 10 årig nulrente i Danmark


Chartet herover viser, at vi er meget tæt på en reel 10 årig nulrente i Danmark. Kurverne øverst viser den 10 årige danske statslånsrente og med rødt den årlige inflation. Den nederste kurve viser forskellen mellem de to andre kurver, og det er tydeligt, at vi er gået fra en realrente på mellem 1% og 3% i 2000-2010 perioden til nu næsten en reel nulrente.