Finansnyt

Target2 balancer i udvalgte lande

Grafen herover viser Target2 balancer i ECB for udvalgte lande. Der er sket en mindre reduktion i Spanien og Italien, men de er fortsat på et meget højt niveau. Disse ubalancer modsvares af et tilsvarende tilgodehavende for især den tyske Bundesbank. Den akademiske diskussion går på, om disse ubalancer er udtryk for en reel risiko i tilfælde af et opbrud i eurozonen. Bl.a. det tyske Ifo instituts chef, Hans-Werner Sinn, argumenterer for, at der er tale om en risiko for Bundesbanken og dermed for de tyske skatteydere. Sinns artikel kan ved at klikke på dette link.