Finansnyt

Topper DAX indexet medio januar?


Graferne herover viser udviklingen i DAX indexet op til toppen i 2000 (rød kurve) og den aktuelle udvikling (blå kurve). Op til 2000 toppen var der en konsolideringsfase, der ret meget lignede den, vi så i DAX indexet fra april toppen til ultimo august. Hvis den aktuelle optur skal være lig den, der fulgte i 1999, så indikerer det en top i DAX indexet medio januar (4½ måned efter starten på opturen).