Finansnyt

Tyskland holder handelsoverskuddet i eurozonen oppe

Der er vist ingen tvivl om, hvem der har haft størst glæde af de lave renter og den forholdsvis lave kurs på euroen: Tyskland. Det viser udviklingen i handelsoverskuddet da også. Linierne herover viser  udviklingen i handelstallene i hhv. Tyskland (sort), Italien (grøn), Spanien (rød) og Frankrig (blå). Vi viser 12 mdrs. gl. gennemsnit – altså det løbende årlige gennemsnit af handelstallene, og disse kurver taler sit tydelige sprog. Der er underskud på 12 mdrs. sigt i de store sydeuropæiske lande, mens Tysklands overskud mere end opvejer disse underskud.