Finansnyt

Udgifterne stiger – indtægterne stagnerer


Grafikken herover viser udviklingen i de amerikanske offentlige udgifter og indtægterne. Den sorte linie er indtægterne, og det er nærmest uændrede i årene fremover, mens udgifterne fortsat stiger – især sygesikringen – den midterste af de røde felter.