Finansnyt

Udvidelsen af pengemængden med og uden QE

Kurven herover viser Feds. pengemaskine, der startede i forbindelse med finanskrisen i 2008. Den røde kurve har siden efteråret 2008 vist en stigende tendens, der sætter Feds. aktion i forbindelse med terroren 9. september 2001 helt i skyggen. Hvis Fed. ikke har startet sin kvantitative lempelse 1 og 2, så ville kurven være faldet tilbage til sit normale leje, som angivet med den grønne linie. Påstanden er, at Feds. pengemaskine vil være vejen mod langt højere inflationsrater i fremtiden. Spørgsmålet er blot, hvor disse slår igennem.