Finansnyt

Udviklingen i arbejdsløsheden i USA på alder og varighed


Grafikken herover viser udviklingen i og fordelingen af den amerikanske arbejdsløshed fordelt på alder og varighed.