Finansnyt

Udviklingen i arbejdsstyrkens sammensætning i USA

Grafen herover viser udviklingen i den amerikanske arbejdsstyrkes sammensætning siden 1939. Der er tydeligvis tale om en markant nedgang i industrien, der toppede sidst i 1970’erne (den mørkerøde linie). Derimod er der en markant fremgang inden for sundhed og servicefag. Tallene angiver antallet af beskæftigede i tusinder.