Finansnyt

Udviklingen i BNP per person i eurozonen

gbp080114

The Economist viser ovenstående graf, der illustrerer udviklingen i BNP per person fra eurozonen start for 15 år siden og nu. Ændringen er vist i procent. Den tyske og finske fremgang på omkring 21% står i kontrast med et gennemsnit på under 11% for de 12 oprindelige eurozone lande i snit og ikke mindst i forhold til f.eks. Italien, hvis BNP per person er faldet med ca. 3% i perioden. Samtidig er udviklingen generelt dårligere end UK, USA og Japan (de lyseblå søjler).