Finansnyt

Udviklingen i CO2 udledningen

Grafen herover er fra The Economist og viser udviklingen i CO2 udledningen med den nuværende trend (mørkerød linie) og iflg. to stramninger (Case A og B). Den lyserøde kurve viser hvor megen reduktion, der er nødvendig frem til 2020, for at opnå en temperatur stigning på under 2%.