Finansnyt

Udviklingen i de amerikanske boligpriser og boligværdien

Grafikken herunder viser udviklingen i det amerikanske boligmarked siden 1940. Grafen viser både udvilingen i boligprisen og ændringerne i boligernes værdi. En stor version af grafikken kan hentes her:
http://visualizingeconomics.com/2011/03/31/increase-in-housing-quality-and-its-effect-on-home-values-1940-2010/