Finansnyt

Udviklingen i de amerikanske personlige indkomster

Grafikken herunder viser udvikliingen i de amerikanske indkomster. Den første graf viser gennemsnitsindkomsten per person fra 1969 til 2009 justeret for inflation. En større version af grafen kan ses her:
http://www.fastcompany.com/1755015/the-state-of-compensation-the-enterprise