Finansnyt

Udviklingen i de direkte investeringer

Grafen herover fra The Economist viser udviklingen i de direkte investeringer i udvalgte lande i 1. halvdel af 2011 og 2012. De direkte investeringer er faldet markant i USA, mens de er steget markant i Frankring. Tallet til højre angiver, hvor meget investeringerne udgør af BNP i 2011.