Finansnyt

Udviklingen i de disponible indkomster

Grafen herover viser udviklingen i de disponible indkomster per kvartal i udvalgte lande. Statistikken er opgjort af Eurostat og vises i euro. Den største indkomstnedgang står UK for, mens de danske indkomster stiger. Der er naturligvis ikke taget hensyn til de forskellige afgiftsniveauer i landene.