Finansnyt

Udviklingen i de græske huspriser

Grafen herover viser den kvartalvise udvikling i de græske huspriser på basis af tal fra den græske centralbank. Tallene er ajour indtil 1. kvartal i år, og kursen er tilføjet et årligt gl. gennemsnit (rød stiplet linie). Indexet er med udgangspunkt i 1997 =100, og de græske priser nåede således over 260 op til finanskrisen, mens vi nu nærmer os (eller er under) 200, når 2. kvartals priserne offentliggøres.