Finansnyt

Udviklingen i den amerikanske forbrugergæld


Figuren herover viser udviklingen i den amerikanske forbrugergæld. Mens der på det seneste har været en øgning af de faste lån, så er der fortsat tale om en markant nedgang i den variable gæld, som især omfatter credit cards. Den blå kurve viser, at denne type gæld er faldet over 18% siden toppen ved finanskrisen.