Finansnyt

Udviklingen i den amerikanske handelsbalance

Grafen herover viser udviklingen i den amerikanske handelsbalance. De øverste to linier angiver hhv. importen (røde kurve) og exporten (blå kurve). Forskellen mellem de to linier udgør naturligvis handelsbalancen, der vises som den nederste grønne kurve. Det seneste tal for august viste et underskud på 44,217 mia. $