Finansnyt

Udviklingen i den amerikanske offentlige gæld


Figuren herover viser øverst udviklingen i den offentlige gæld i USA og regeringens forventning til den fremtidige udvikling. Den sorte linie øverst viser at gælden i forhold til BNP kun ventes at stige begrænset frem til 2020 og være på ca. 110% af BNP. Det er sikkert for optimistisk med mindre, der opstår forhold, der på en mere markant måde vil ændre på de nuværende omstændigheder. Den nederste figur viser gælden som den blå kurve og det fastsatte gældsloft som den sorte kurve, som nu er meget tæt på at ramme ind i, og som nu kræver, at kongressen vedtager en ny forhøjelse af loftet.