Finansnyt

Udviklingen i den personlige gæld i forhold til indkomst

Grafen herover viser udviklingen i den personlige gæld i forhold til indkomsterne i hhv. Canada og USA. I USA er gældsbyrden lettet betydeligt, men det er ikke tilfældet i Canada, hvor man ikke en gang kan se, at vi har haft en finanskrise.