Finansnyt

Udviklingen i den personlige topskat fra 1981 til 2010

Grafen herover fra The Economist viser udviklingen i den personlige topskat i udvalgte lande i perioden fra 1981 til 2010 baseret på information fra OECD.