Finansnyt

Udviklingen i det amerikanske gældsloft

Grafen herover viser udviklingen i det amerikanske gældsloft (den hvide kurve) siden 1950. Bemærk, at der er tale om en logaritmisk skala, hvilket altså betyder, at den procentvise udvikling er ens over hele skalaen. Den røde linie viser, hvor meget at gældloftet, der er udnyttet, og det er altså p.t. fuldt udnyttet. Eneste smutvej, hvis forhandlingerne om en forhøjelse af gældsloftet helt svigter kan være udstedelsen af en 1000 mia. $ mønt til at finansiere underskuddet. Læs mere om den taktik på dette link:

Forbes artikel