Finansnyt

Udviklingen i det føderale budget siden 1900

Grafen herover viser udviklingen i det amerikanske føderale budget siden 1900. Den sorte linie viser de offentlige indtægter og den røde linie er udgifterne. De grønne søjler er så det deraf afledte overskud eller underskud i milliarder dollars.