Finansnyt

Udviklingen i dollarens købekraft siden 1774


Grafen herover viser som den gul/blå kurve udviklingen i dollarens købekraft siden 1774, mens den sorte kurve er udviklingen i BNP, rød viser pengemængden og den stiplede orange linie viser udviklingen i den offentlige gæld. Vi havde foretrukket, at også de sidste tre kurver (højre y-akse) var lavet logaritmisk, således at den procentvise udvikling havde været ens hele vejen opad.