Finansnyt

Udviklingen i Grækenlands gæld og BNP

Grafen herover viser udviklingen i Grækenlands gæld (blå linie) og BNP (rød linie) i tiåret fra 2001 til 3. kvartal 2011.