Finansnyt

Udviklingen i Kinas ekport

Grafen herover viser udviklingen i den kinesiske eksport siden 2000. Den gule linie angiver den samlede eksport, mens den nederst hvide kurve viser udviklingen i den kinesiske eksport til USA.