Finansnyt

Udviklingen i kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet

Grafen herover viser udviklingen i kvinders deltagelse i arbejdsmarkedet fra 1990 til 2010 i udvalgte lande. Mens den i Europa typisk er over 80% er den i USA fortsat nede omkring 75%, mens den i Japan er helt nede på 64%. I disse to lande er der ikke sket en nævneværdig ændring mellem 1990 og 2010. Flere oplysninger i dette link:

Washington Post blog