Finansnyt

Udviklingen i rentekurverne

Grafen herover viser udviklingen i rentekurverne på statsobligationer i hhv. Spanien (blå) og Tyskland (rød). Skemaet viser rentesatsen som y-aksen og løbetiden som x-aksen. Den fuldt optrukne linie er den aktuelle rentekurve, mens den punkterede er for en måned siden og den stiplede linie er for 1 år siden.