Finansnyt

Udviklingen i renteni USA og Tyskland


Figuren herover viser udviklingen i den amerikanske (blå kurve) og tyske (rød kurve) statsrente. Øverste billede viser udviklingen i den 2 årige rente og nederste den 10 årige rente. Med rød/grøn kurve vises renteforskellen på de to. Billedet er i den her viste periode entydig, at den amerikanske rente er lavest i perioder med nedgang, hvor den amerikanske centralbank er mest aggressiv, men også højest i perioder med opsving, hvor den amerikanske økonomi typisk viser størst vækst. Læg mærke til, at den 2 årige rentekurve allerede igen er negativ, og at den 10 årige kurve er på vej til at blive det.