Finansnyt

UK køber op, Kina sælger ud


Grafen herover viser udviklingen i opkøb af amerikanske statsobligationer siden juni 2009. Som det ses, har især UK været nettokøbere, mens Kina har solgt ud. Kilde: Casey Research.