Finansnyt

UK topper iflg. surprise indexet

Grafen herover viser udviklingen i Citigroups økonomisk surprise index for udvalgte lande. Ligger indexet over nul, så er det udtryk for, at de økonomiske tal overrasker i positiv retning, og det modsatte er selvfølgelig tilfældet under nul. Det betyder, at de britiske tal i øjeblikket overrasker med positivt, mens de canadiske tal overrasker mest negativt.