Finansnyt

Underskuddet i USA på vej mod uholdbare niveauer


Billedet herover viser, hvordan det amerikanske budgetunderskud vil udvikle sig i forhold til BNP under to forskellige scenarier. I “worst case” vil det amerikanske underskud nærme sig japanske tilstande og svare til de underskud, der i USA herskede under 2. verdenskrig. Modsat Japan vil det amerikanske underskud i høj grad være udenlandsk finansieret.