Finansnyt

Underskuddet ville stige til over 800% af BNP


Grafen herover viser med rødt den underskudskurve, USA ville få, hvis der ikke blev grebet ind overfor det bugnende budgetunderskud. Denne kurve er naturligvis urealistisk, da markederne lang tid forinden ville have gennemtvunget besparelser, men det viser, hvorfor Obamas plan er højest nødvendig.
Billedet nederst viser udviklingen frem til 2016 iflg. IMF for udvalgte lande. Graferne til venstre er budgetunderskuddet i procent af BNP og til højre den offentlige gæld i procent af BNP.