Finansnyt

Undersøgelse af amerikanske bankers handel med fysiske råvarer

Bloomberg skriver, at den amerikanske centralbank, Fed., vil undersøge en mulig interesse konflikt i forhold til kunders handel med råvarekontrakter og flere af de store finanshuses lagring råvarer, minedrift og afskibning af olie. Goldman Sachs har i kvartalsrapport skrevet, at de har lagre på 7,7 mia. $, mens Morgan Stanley har 6,7 mia. $. Flere oplysninger i dette link:

Bloomberg artikel