Finansnyt

Understøttelsesperioden reduceres i USA

Da jobkrisen i USA var på sit højeste, kunne amerikanere modtage op til 99 ugers arbejdsløshedsunderstøttelse fra regeringen. Det fremgår af nedenstående grafik for november 2009 med de røde område. Regeringen har strammet op, så der maksimalt kan opnås 63 uger med understøttelse i dag. I mange stater er understøttelsesperioden under det halve i dag. Antallet af uger den enkelte stat kan tilbyde sine borgere afhænger af arbejdsløshedsprocenten. Ligger arbejdsløsheden over 9% kan der tildeles op til de maksimale 63 uger. Denne grænse er flyttet op fra 8.5% for et år siden. De enkelte stater strammer også op på den statsfinansierede understøttelsesperiode, hvor Michigan eksempelvis har reduceret antallet af uger fra 26 til 20. Det er konsekvensen af de opstramninger, som USA er nød til at gennemføre.