Finansnyt

USA er kommet bedst ud af finanskrisen

Denne grafik fra Wall Street Journal giver et godt billede af, hvordan USA er kommet langt bedre ud af finanskrisen end Europa. I inflationskorrigerede tal ligger det amerikanske BNP 3.2% højere end 2007 og har været støt stigende siden 2009. Europa ligger derimod 2.8% under BNP niveauet i 2007 og har været faldende siden midten af 2011. BNP for 1. kvartal har bekræftet denne tendens med negativ vækst i de større europæiske lande med undtagelse af en beskeden vækst i Tyskland.