Finansnyt

USA er nødt til at få gang i detailsalget

Hvis den historiske sammenhæng mellem detailsalget (hvid linie) og antallet af nye jobs (gul linie) fastholdes (og hvorfor skulle det ikke det?), så er USA nødt til at få gang i detailsalget for at få arbejdsløsheden til at falde. Grafen herover viser ændringen i det amerikanske detailsalg på årsbasis, mens den gule kurve viser ændringen i beskæftigelsen på årsbasis. Der er en tydelig sammenhæng i de to kurver, og typisk går et fald i detailsalget forud for et fald i beskæftigelsen.